Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0202(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0122/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0122/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0198

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.3. Έγκριση της συμφωνίας ΕΕ/Ελβετίας σχετικά με τις ανταλλαγές αγροτικών προϊόντων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την τροποποίηση του παραρτήματος 11 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0198)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου