Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0158(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0147/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0147/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0199

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.4. Αμοιβαία αναγνώριση στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (A6-0147/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0199)

Παρέμβαση:

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου