Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0233(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0126/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0126/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0205

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.10. Κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2009)0205)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου