Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0048/2009

Ingediende teksten :

A6-0048/2009

Debatten :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0206

Notulen
Donderdag 2 april 2009 - Brussel

9.11. Communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2009)0206)

Juridische mededeling - Privacybeleid