Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0048/2009

Ingivna texter :

A6-0048/2009

Debatter :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0206

Protokoll
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel

9.11. Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P6_TA(2009)0206)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy