Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0142(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0161/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0161/2008

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.13. Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0208)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0208)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου