Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0152(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0105/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0105/2009

Συζήτηση :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0209

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.14. Σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0209)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0209)

Παρεμβάσεις:

- Ο Miroslav Ouzký, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει την εγγραφή στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν μίας δηλώσεως της Επιτροπής. Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) εγκρίνει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου