Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2557(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0165/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.20
CRE 02/04/2009 - 9.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0213

Протокол
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел

9.20. Европейската съвест и тоталитаризма (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 и B6-0171/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0165/2009

(за замяна на B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 и B6-0171/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark и Jana Hybášková, от името на групата PPE-DE
Annemie Neyts-Uyttebroeck и István Szent-Iványi, от името на групата ALDE
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere и Mirosław Mariusz Piotrowski, от името на групата UEN
Gisela Kallenbach, Milan Horáček и László Tőkés, от името на групата Verts/ALE

приема се (P6_TA(2009)0213)

(Предложението за резолюция B6-0164/2009 отпада.)

Изказвания:

- Bogusław Sonik посочи, че той също е подписал предложението за резолюция B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis предложи устни изменения към параграфи 3 et 4 (приемат се).

- Tunne Kelam предложи устно изменение към параграф 20 (приема се).

Правна информация - Политика за поверителност