Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2557(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0165/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.20
CRE 02/04/2009 - 9.20
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0213

Protokoll
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel

9.20. Det europeiska samvetet och diktatur (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 och B6-0171/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0165/2009

(ersätter B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 och B6-0171/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark och Jana Hybášková för PPE-DE-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck och István Szent-Iványi för ALDE-gruppen
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere och Mirosław Mariusz Piotrowski för UEN-gruppen
Gisela Kallenbach, Milan Horáček och László Tőkés för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0213)

(Resolutionsförslag B6-0164/2009 bortföll.)

Inlägg:

- Bogusław Sonik påpekade att han också var förslagsställare till resolutionsförslag B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis föreslog muntliga ändringar till punkterna 3 och 4 (beaktades).

- Tunne Kelam föreslog en muntlig ändring till ändringsförslag 20 (beaktades).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy