Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0163/2009

Forhandlinger :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles

9.23. Åbning af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international traktat om beskyttelse af Arktis (afstemning)
CRE

Forslag til beslutning B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 og B6-0176/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0163/2009

(erstatter B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 og B6-0176/2009):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen
Diana Wallis for ALDE-Gruppen
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska og Inese Vaidere for UEN-Gruppen
Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen
Jens Holm og Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen

Talere: Avril Doyle, som foreslog, at afstemningen blev udsat, jf. forretningsordenens artikel 170, stk. 4, Diana Wallis for ALDE-Gruppen og Véronique De Keyser, begge om denne anmodning.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (352 for, 241 imod, 13 hverken/eller).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik