Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0163/2009

Debatten :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 2 april 2009 - Brussel

9.23. Start van de internationale onderhandelingen met het oog op de aanneming van een Internationaal Verdrag voor de bescherming van Antarctica (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 en B6-0176/2009

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0163/2009

(ter vervanging van B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 en B6-0176/2009):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie
Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie
Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie
Jens Holm en Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle, om om uitstel van de stemming, overeenkomstig artikel 170, lid 4, van het Reglement te verzoeken, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, en Véronique De Keyser, over dit verzoek.

Bij ES (352 vóór, 241 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Juridische mededeling - Privacybeleid