Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0163/2009

Dezbateri :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles

9.23. Deschiderea negocierilor internaţionale care au ca scop adoptarea Tratatului internaţional pentru protecţia Antarcticii (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 şi B6-0176/2009

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0163/2009

care înlocuieşte B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 şi B6-0176/2009):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma şi Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE
Diana Wallis, în numele Grupului ALDE
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska şi Inese Vaidere, în numele Grupului UEN
Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE
Jens Holm şi Adamos Adamou, în numele Grupului GUE/NGL

Intervenţii:

- Au intervenit Avril Doyle, care a propus amânarea votului, în conformitate cu articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, şi Véronique De Keyser, asupra acestei solicitări.

Cu VE (352 pentru, 241 împotrivă, 13 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate