Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2329(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0124/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0124/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.25
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0217

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.25. Καλύτερα σχολεία: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με "Καλύτερα σχολεία: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία" [2008/2329(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσαν οι Ομάδες PPE-DE, PSE, Verts/ALE και GUE/NGL)

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0217)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Καταπίπτει.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου