Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел

10. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal и Bruno Gollnisch

Доклад Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio и Ewa Tomaszewska

Доклад Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell и Richard Corbett

Доклад Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill и Syed Kamall

Доклад Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Доклад Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Доклад Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Gay Mitchell

Двугодишна оценка на диалога ЕС - Беларус - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė и Toomas Savi

Европейската съвест и тоталитаризма - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio и Ioannis Varvitsiotis

Ролята на културата в развитието на европейските региони - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Доклад Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Доклад Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Доклад Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir и Frank Vanhecke

Правна информация - Политика за поверителност