Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel

10. Selgitused hääletuse kohta
CRE

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal ja Bruno Gollnisch

Raport: Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio ja Ewa Tomaszewska

Raport: Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell ja Richard Corbett

Raport: Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill ja Syed Kamall

Raport: Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Raport: Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Raport: Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Gay Mitchell

ELi ja Valgevene vahelise dialoogi poolaastapõhine hindamine - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė ja Toomas Savi

Euroopa südametunnistus ja totalitarism - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio ja Ioannis Varvitsiotis

Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Raport: Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Raport: Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Raport: Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir ja Frank Vanhecke

Õigusteave - Privaatsuspoliitika