Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 2 april 2009 - Brussel

10. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal en Bruno Gollnisch

Verslag Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio en Ewa Tomaszewska

Verslag Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell en Richard Corbett

Verslag Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill en Syed Kamall

Verslag Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Verslag Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Verslag Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Gay Mitchell

Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė en Toomas Savi

Het Europese geweten en het totalitarisme - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio en Ioannis Varvitsiotis

Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Verslag Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Verslag Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Verslag Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir en Frank Vanhecke

Juridische mededeling - Privacybeleid