Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal i Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio i Ewa Tomaszewska

Sprawozdanie Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell i Richard Corbett

Sprawozdanie Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill i Syed Kamall

Sprawozdanie Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Sprawozdanie Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Gay Mitchell

Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė i Toomas Savi

Sumienie Europy a totalitaryzm - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio i Ioannis Varvitsiotis

Rola kultury w rozwoju regionów europejskich - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Sprawozdanie Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Sprawozdanie Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Sprawozdanie Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir i Frank Vanhecke

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności