Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles

10. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal şi Bruno Gollnisch

Raport Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio şi Ewa Tomaszewska

Raport Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell şi Richard Corbett

Raport Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill şi Syed Kamall

Raport Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Raport Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Raport Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou şi Gay Mitchell

Evaluarea semestrială a dialogului UE-Belarus - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė şi Toomas Savi

Conştiinţa europeană şi totalitarismul - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio şi Ioannis Varvitsiotis

Rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Raport Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Raport Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Raport Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir şi Frank Vanhecke

Aviz juridic - Politica de confidențialitate