Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel

10. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal a Bruno Gollnisch

Správa: Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio a Ewa Tomaszewska

Správa: Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell a Richard Corbett

Správa: Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill a Syed Kamall

Správa: Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Správa: Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Správa: Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Gay Mitchell

Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė a Toomas Savi

Svedomie Európy a totalitarizmus - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio a Ioannis Varvitsiotis

Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Správa: Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Správa: Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Správa: Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir a Frank Vanhecke

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia