Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел

11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada уведоми, че апаратът му за гласуване не е функционирал по време на гласуването по изменение10 към Доклад Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou уведоми, че нейният апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz a fait savoir qu'il n'avait pas participé au vote sur la proposition de résolution Европейската съвест и тоталитаризма (RC-B6-0165/2009)

Правна информация - Политика за поверителност