Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel

11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10 k správe Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz oznámil, že sa nezúčastnil na hlasovaní o návrhu uznesenia Svedomie Európy a totalitarizmus (RC-B6-0165/2009)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia