Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Двугодишна оценка на диалога ЕС - Беларус (внесени предложения за резолюция)
 4.Европейската съвест и тоталитаризма (внесени предложения за резолюция)
 5.Ролята на културата в развитието на европейските региони (внесени предложения за резолюция)
 6.Схема на Общността за екомаркировка ***I - Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) ***I (разискване)
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване
  
9.1.Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Статистически данни на Общността за информационното общество ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Споразумение ЕО-Швейцария относно търговията със селскостопански продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Европейска заповед за алтернативни на задържането мерки за неотклонение в досъдебни производства * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Финансово управление на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Образование на децата на мигрантите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.8.Право на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.9.Проблеми и перспективи на европейското гражданство (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.10.Статистика на Общността за външната търговия ***II (гласуване)
  
9.11.Допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход ***II (гласуване)
  
9.12.Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР***I (гласуване)
  
9.13.Визов кодекс на Общността ***I (гласуване)
  
9.14.Схема на Общността за екомаркировка ***I (гласуване)
  
9.15.Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) ***I (гласуване)
  
9.16.Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация * (гласуване)
  
9.17.Временно търговско споразумение с Туркменистан (гласуване)
  
9.18.Временно търговско споразумение с Туркменистан * (гласуване)
  
9.19.Двугодишна оценка на диалога ЕС - Беларус (гласуване)
  
9.20.Европейската съвест и тоталитаризма (гласуване)
  
9.21.Ролята на културата в развитието на европейските региони (гласуване)
  
9.22.Ново споразумение между ЕС и Русия *** (гласуване)
  
9.23.Откриване на международни преговори с оглед сключването на международно споразумение за защита на Арктика (гласуване)
  
9.24.Опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето (гласуване)
  
9.25.По-добри училища: програма за европейско сътрудничество (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (214 kb) Присъствен списък (60 kb)    Резултати от поименно гласуване (3254 kb) 
 
Протокол (147 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (472 kb) Резултати от поименно гласуване (2559 kb) 
 
Протокол (226 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (693 kb) Резултати от поименно гласуване (2128 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност