Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko (předložené návrhy usnesení)
 4.Svědomí Evropy a totalita (předložené návrhy usnesení)
 5.Úloha kultury v rozvoji evropských regionů (předložené návrhy usnesení)
 6.Systém ekoznačky Společenství ***I – Dobrovolná účast organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I (rozprava)
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 8.Přivítání
 9.Hlasování
  
9.1.Informace ve veterinární a zootechnické oblasti * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Statistika Společenství o informační společnosti ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Dohoda ES-Švýcarsko o obchodu se zemědělskými produkty * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Vzájemné uznávání rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Nové typy nákladů způsobilé pro příspěvek z ESF ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Vzdělávání dětí migrantů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.9.Problémy a perspektivy občanství Unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.10.Statistiky Společenství o zahraničním obchodu ***II (hlasování)
  
9.11.Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***II (hlasování)
  
9.12.Investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (změna nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj)***I (hlasování)
  
9.13.Kodex Společenství o vízech ***I (hlasování)
  
9.14.Systém ekoznačky Společenství ***I (hlasování)
  
9.15.Dobrovolná účast organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I (hlasování)
  
9.16.Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci * (hlasování)
  
9.17.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (hlasování)
  
9.18.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem * (hlasování)
  
9.19.Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko (hlasování)
  
9.20.Svědomí Evropy a totalita (hlasování)
  
9.21.Úloha kultury v rozvoji evropských regionů (hlasování)
  
9.22.Nová dohoda mezi EU a Ruskem *** (hlasování)
  
9.23.Zahájení mezinárodních jednání zaměřených na dosažení přijetí mezinárodní smlouvy na ochranu Arktidy (hlasování)
  
9.24.Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli (hlasování)
  
9.25.K lepšímu školství: agenda pro evropskou spolupráci (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Předání textů přijatých během zasedání
 13.Termíny příštích zasedání
 14.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (189 kb) Prezenční listina (60 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3254 kb) 
 
Zápis (134 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (512 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1690 kb) 
 
Zápis (205 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (662 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1566 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí