Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Dialogen mellem EU og Belarus (indgivne beslutningsforslag)
 4.Den europæiske samvittighed og totalitarisme (indgivne beslutningsforslag)
 5.Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (indgivne beslutningsforslag)
 6.Fællesskabets miljømærkeordning ***I - Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) ***I (forhandling)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid
  
9.1.Oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.2.EF-statistikker om informationssamfundet ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.3.EF/Schweiz aftale om handel med landbrugsprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.4.Kontrolordre forud for domsafsigelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.5.Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.6.Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.7.Uddannelse af indvandrerbørn (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.8.Unionsborgeres ret til at færdes frit på medlemsstaternes område (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.9.Problemer og perspektiver i forbindelse med unionsborgerskabet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.10.Fællesskabsstatistik over handelen med tredjelande ***II (afstemning)
  
9.11.Grænseværdier for farmakologiske stoffer i fødevarer ***II (afstemning)
  
9.12.Energieffektivitet og vedvarende energi på boligområdet***I (afstemning)
  
9.13.Fællesskabskodeks for visa ***I (afstemning)
  
9.14.Fællesskabets miljømærkeordning ***I (afstemning)
  
9.15.Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) ***I (afstemning)
  
9.16.Ligebehandling * (afstemning)
  
9.17.Interimsaftale om handel med Turkmenistan (afstemning)
  
9.18.Interimsaftale om handel med Turkmenistan * (afstemning)
  
9.19.Dialogen mellem EU og Belarus (afstemning)
  
9.20.Den europæiske samvittighed og totalitarisme (afstemning)
  
9.21.Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (afstemning)
  
9.22.Den nye aftale EU/Rusland *** (afstemning)
  
9.23.Åbning af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international traktat om beskyttelse af Arktis (afstemning)
  
9.24.Sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter (afstemning)
  
9.25.Bedre skoler (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 13.Tidspunkt for næste møde
 14.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (187 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3254 kb) 
 
Protokol (137 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (439 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2552 kb) 
 
Protokol (203 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (550 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2019 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik