Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Europos sąžinė ir totalitarizmas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Bendrijos ekologinio ženklo sistema ***I - Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas ***I (diskusijos)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Informacija veterinarijos ir zootechnikos srityse * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Informacinės visuomenės Bendrijos statistika ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.Pritarimas EB ir Šveicarijos susitarimui dėl prekybos žemės ūkio produktais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Sprendimų dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui abipusis pripažinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.Naujų rūšių išlaidos, kurias galima finansuoti iš ESF ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas: finansų valdymo nuostatos *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.7.Migrantų vaikų švietimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.8.Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.9.Su Sąjungos pilietybe susijusios problemos ir perspektyvos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  9.10.Bendrijos statistika apie išorės prekybą ***II (balsavimas)
  9.11.Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose ***II (balsavimas)
  9.12.Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas būstuose tinkamumas finansuoti pagal ERPF***I (balsavimas)
  9.13.Bendrijos vizų kodeksas ***I (balsavimas)
  9.14.Bendrijos ekologinio ženklo sistema ***I (balsavimas)
  9.15.Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas ***I (balsavimas)
  9.16.Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos * (balsavimas)
  9.17.Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu (balsavimas)
  9.18.Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu * (balsavimas)
  9.19.Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas (balsavimas)
  9.20.Europos sąžinė ir totalitarizmas (balsavimas)
  9.21.Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (balsavimas)
  9.22.Naujasis ES ir Rusijos susitarimas *** (balsavimas)
  9.23.Tarptautinių derybų, per kurias siekiama sudaryti Tarptautinę sutartį dėl Arkties apsaugos, pradžia (balsavimas)
  9.24.Su elektromagnetiniais laukais susiję susirūpinimą keliantys sveikatos klausimai (balsavimas)
  9.25.Geresnės mokyklos. Europos bendradarbiavimo darbotvarkė (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 13.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 14.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (188 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (60 kb)    Vardinis balsavimas (3254 kb) 
 
Protokolas (140 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (23 kb) Balsavimo rezultatai (466 kb) Vardinis balsavimas (1684 kb) 
 
Protokolas (209 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (653 kb) Vardinis balsavimas (1630 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika