Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 2 ta' April 2009 - Brussell
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Analiżi ta' kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Skema ta' Ekotikketta Komunitarja ***I - Il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) ***I (dibattitu)
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Merħba
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Informazzjoni fl-oqsma veterinarji u żootekniċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.L-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Approvazzjoni tal-Ftehima bejn il-KE u l-Iżvizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet relattivi għall-miżuri ta' kontroll kif ukoll ta' soluzzjoni ta' sostituzzjoni għad-detenzjoni proviżorja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.5.Tipi ġodda ta' spejjeż eliġibbli għal kontribut mill-FSE ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.6.Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Fond Soċjali Ewropew u Fond ta' Koeżjoni: dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.7.L-edukazzjoni għat-tfal tal-migranti (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.8.Applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.9.Problemi u prospettivi taċ-ċittadinanza tal-Unjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.10.Statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi terzi ***II (votazzjoni)
  
9.11.Iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali ***II (votazzjoni)
  
9.12.Investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija u fl-enerġija rinovabbli fid-djar (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali)***I (votazzjoni)
  
9.13.Kodiċi Komunitarju għall-Viżi ***I (votazzjoni)
  
9.14.Skema ta' Ekotikketta Komunitarja ***I (votazzjoni)
  
9.15.Il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) ***I (votazzjoni)
  
9.16.Trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali * (votazzjoni)
  
9.17.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (votazzjoni)
  
9.18.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan * (votazzjoni)
  
9.19.Analiżi ta' kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus (votazzjoni)
  
9.20.Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu (votazzjoni)
  
9.21.L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (votazzjoni)
  
9.22.Ftehima ġdida bejn l-UE u r-Russja *** (votazzjoni)
  
9.23.Ftuħ ta' negozjati internazzjonali bil-ħsieb li jiġi adottat Trattat internazzjonali għall-protezzjoni tal-Artiku (votazzjoni)
  
9.24.Tħassib rigward is-saħħa marbuta mal-kampi elettromanjetiċi (votazzjoni)
  
9.25.Skejjel aħjar: Programm għall-koperazzjoni Ewropea (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 13.Dati tas-seduti li jmiss
 14.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (192 kb) Reġistru tal-attendenza (60 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3254 kb) 
 
Minuti (145 kb) Reġistru tal-attendenza (23 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (474 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2550 kb) 
 
Minuti (213 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (659 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2020 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza