Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 2 april 2009 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Het Europese geweten en het totalitarisme (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Communautair systeem van milieukeuren ***I - Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I (debat)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen
  
9.1.Informatie op veterinair en zoötechnisch gebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Communautaire statistieken over de informatiemaatschappij ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Overeenkomst EG/Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Wederzijdse erkenning van beslissingen inzake toezichtsmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Uitbreiding van de soorten kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Onderwijs aan migrantenkinderen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.10.Communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen ***II (stemming)
  
9.11.Communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II (stemming)
  
9.12.Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficientie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting***I (stemming)
  
9.13.Gemeenschappelijke visumcode ***I (stemming)
  
9.14.Communautair systeem van milieukeuren ***I (stemming)
  
9.15.Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I (stemming)
  
9.16.Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid * (stemming)
  
9.17.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan (stemming)
  
9.18.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan * (stemming)
  
9.19.Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland (stemming)
  
9.20.Het Europese geweten en het totalitarisme (stemming)
  
9.21.Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (stemming)
  
9.22.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland *** (stemming)
  
9.23.Start van de internationale onderhandelingen met het oog op de aanneming van een Internationaal Verdrag voor de bescherming van Antarctica (stemming)
  
9.24.Gezondheidsrisico's in verband met electromagnetische velden (stemming)
  
9.25.Betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (190 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3254 kb) 
 
Notulen (144 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (500 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2544 kb) 
 
Notulen (209 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (571 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2018 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid