Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (predložené návrhy uznesení)
 4.Svedomie Európy a totalitarizmus (predložené návrhy uznesení)
 5.Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (predložené návrhy uznesení)
 6.Systém environmentálnej značky Spoločenstva ***I - Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) ***I (rozprava)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Oficiálne privítanie
 9.Hlasovanie
  
9.1.Informácie vo veterinárnej a zootechnickej oblasti * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Štatistika Spoločenstva o informačnej spoločnosti ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Dohoda medzi ES a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Vzájomné uznávanie rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako alternatíva k väzbe * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Vzdelávanie detí migrantov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.8.Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.9.Problémy a perspektívy európskeho občianstva (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.10.Štatistika Spoločenstva o zahraničnom obchode ***II (hlasovanie)
  
9.11.Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu ***II (hlasovanie)
  
9.12.Investície do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania***I (hlasovanie)
  
9.13.Vízový kódex Spoločenstva ***I (hlasovanie)
  
9.14.Systém environmentálnej značky Spoločenstva ***I (hlasovanie)
  
9.15.Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) ***I (hlasovanie)
  
9.16.Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu * (hlasovanie)
  
9.17.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (hlasovanie)
  
9.18.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom * (hlasovanie)
  
9.19.Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (hlasovanie)
  
9.20.Svedomie Európy a totalitarizmus (hlasovanie)
  
9.21.Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (hlasovanie)
  
9.22.Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom *** (hlasovanie)
  
9.23.Začatie medzinárodných rokovaní na účely uzavretia medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy (hlasovanie)
  
9.24.Otázky zdravia súvisiacie s elektromagnetickými poľami (hlasovanie)
  
9.25.Lepšie školstvo: agenda pre európsku spoluprácu (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní
 14.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (186 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3254 kb) 
 
Zápisnica (137 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (463 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2546 kb) 
 
Zápisnica (206 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (653 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2085 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia