Index 
Jegyzőkönyv
PDF 212kWORD 145k
2009. április 2., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Az EU-Belarusz párbeszéd félévi értékelése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A kultúra szerepe az európai régiók fejlődésében (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Közösségi ökocímkerendszer ***I - A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvétele ***I (vita)
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Köszöntés
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.2.Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikák ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.3.A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, EK és Svájc között létrejött megállapodás jóváhagyása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedést elrendelő határozatok kölcsönös elismerése * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.5.Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.6.Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: a pénzügyi irányítással kapcsolatos rendelkezések *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.7.A bevándorlók gyermekeinek oktatása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.8.Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.9.Az uniós polgárság problémái és kilátásai (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.10.A harmadik országokkal folyatott külkereskedelemre vonatkozó közösségi statisztika ***II (szavazás)
  
9.11.Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározása ***II (szavazás)
  
9.12.Lakáságazattal kapcsolatos beruházások ez energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén (az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet módosítása)***I (szavazás)
  
9.13.Közösségi vízumkódex ***I (szavazás)
  
9.14.Közösségi ökocímkerendszer ***I (szavazás)
  
9.15.A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvétele ***I (szavazás)
  
9.16.A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód * (szavazás)
  
9.17.Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal (szavazás)
  
9.18.Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal * (szavazás)
  
9.19.Az EU-Belarusz párbeszéd félévi értékelése (szavazás)
  
9.20.Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus (szavazás)
  
9.21.A kultúra szerepe az európai régiók fejlődésében (szavazás)
  
9.22.Az EU és Oroszország közötti új megállapodás *** (szavazás)
  
9.23.Az Északi-sark védelméről szóló nemzetközi szerződés elfogadására irányuló nemzetközi tárgyalások megindítása (szavazás)
  
9.24.Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (szavazás)
  
9.25.Jobb iskolák: az európai együttműködés menetrendje (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 13.A következő ülések időpontjai
 14.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A DEC 02/2009. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a huzamos tartózkodásra jogosító vízumok, valamint a schengeni információs rendszerben kiadott figyelmeztető jelzések tekintetében történő módosításáról szóló tanács rendeletre(COM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Javaslat a 2006/326/EK határozatnak az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról létrejött megállapodás 5. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó eljárás létrehozása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat a 2006/325/EK határozatnak az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról létrejött megállapodás 5. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó eljárás létrehozása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló tanács rendeletre (COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

- Javaslat a schengeni vívmányok alkalmazását nyomon követő értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló tanács határozatra (COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

- A DEC 05/2009. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 10/2009. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- Javaslat a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

utalva:

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM

- Javaslat a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

utalva:

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM

- Javaslat az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a haszonjárműveknek a vezetőfülke hátfalának síkja előtti külső kiálló részeik szempontjából történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, 61. számú előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

utalva:

illetékes :

INTA

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 113. cikke)

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a válságról, a környezetről és az élet minőségéről (B6-0162/2009)

utalva:

illetékes :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az eltűnt kiskorúak kereséséről (B6-0178/2009)

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta és Stefano Zappalà. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai újságíróknak a kiskorúak jogairól szóló etikai kódexéről (B6-0179/2009)

utalva:      illetékes: LIBE
      
vélemény: FEMM, CULT


3. Az EU-Belarusz párbeszéd félévi értékelése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU-Belarusz párbeszéd félévi értékelése

A vita lefolytatásának időpontja: 2009.03.25 (2009.03.25-i jegyzőkönyv 9. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Jan Marinus Wiersma és Justas Vincas Paleckis, a PSE képviselőcsoport nevében, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Elmar Brok, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Janusz Onyszkiewicz, az ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska és Adam Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében, Milan Horáček és Elisabeth Schroedter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Belarusszal folytatott párbeszéd kétévente esedékes értékeléséről (B6-0177/2009).

Szavazás: 2009.04.02.


4. Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus

A vita lefolytatásának időpontja: 2009.03.25 (2009.03.25-i jegyzőkönyv 10. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis és Józef Pinior, a PSE képviselőcsoport nevében, az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik és József Szájer, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés és Milan Horáček, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle és Ewa Tomaszewska, az UEN képviselőcsoport nevében, az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck és István Szent-Iványi, az ALDE képviselőcsoport nevében, az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról (B6-0171/2009).

Szavazás: 2009.04.02.


5. A kultúra szerepe az európai régiók fejlődésében (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0064/2009), felteszi: Doris Pack, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Bizottságnak: A kultúra szerepe az európai régiók fejlődésében (B6-0226/2009)

A vita lefolytatásának időpontja: 2009.03.26 (2009.03.26-i jegyzőkönyv 8. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Doris Pack, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Christa Prets, a PSE képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula és Grażyna Staniszewska, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kultúrának az európai régiók fejlődésében betöltött szerepéről (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski és Adam Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében, a kultúrának az európai régiók fejlődésében betöltött szerepéről (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel és Gisela Kallenbach, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kultúrának az európai régiók fejlődésében betöltött szerepéről (B6-0168/2009).

Szavazás: 2009.04.02.


6. Közösségi ökocímkerendszer ***I - A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvétele ***I (vita)

Jelentés a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Jelentés a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló európai parlamenti tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella és Linda McAvan előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Nikolaos Vakalis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Anders Wijkman, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Gyula Hegyi, a PSE képviselőcsoport nevében, Johannes Lebech, az ALDE képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, az UEN képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében és Luca Romagnoli, független.

Felszólal: Martin Bursík (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle és Daciana Octavia Sârbu.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey és Martí Grau i Segú.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella és Linda McAvan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.2-i jegyzőkönyv 9.14. pont és 2009.4.2-i jegyzőkönyv 9.15. pont .

(Az ülést 10.35-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.05-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Felszólal: Marco Cappato, aki kéri, hogy a képviselők plenáris üléseken és a bizottságokban kifejtett tevékenységével kapcsolatos adatokat a Parlament 2009. január 14-i állásfoglalásának (P6_TA(2009)0022) megfelelően tegyék közzé a Parlament honlapján (Az elnök válaszában elmondja, hogy az Elnökség következő ülésén fog e kérdéssel foglalkozni).

Felszólal: Anna Záborská, a FEMM bizottság elnöke, aki kéri az elnököt, hogy fejezze ki a Parlament egyet nem értését a Hamid Karzai afgán elnök által nemrégiben aláírt új afgán családtörvénnyel kapcsolatban, és kéri, hogy a kérdést a következő ülésen tűzzék napirendre. (Az elnök tudomásul veszi a kérést.)


8. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Rosemary Museminali együttműködési és külügyminiszter által vezetett ruandai küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


9.1. Az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, a 77/504/EGK, a 88/407/EGK, a 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 89/556/EGK, a 90/426/EGK, a 90/427/EGK, a 90/428/EGK, a 90/429/EGK, a 90/539/EGK, a 91/68/EGK, a 91/496/EGK, a 92/35/EGK, a 92/65/EGK, a 92/66/EGK, a 92/119/EGK, a 94/28/EK, a 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, a 2002/60/EK és a 2005/94/EK irányelv módosításáról szóló 2008/73/EK irányelv helyesbítéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Neil Parish (A6-0141/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0196)


9.2. Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikák ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0197)


9.3. A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, EK és Svájc között létrejött megállapodás jóváhagyása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 11. mellékletének módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0198)


9.4. Az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedést elrendelő határozatok kölcsönös elismerése * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedést elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0199)

Felszólalás:

Ioannis Varvitsiotis (előadó), a szavazás előtt.


9.5. Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0200)


9.6. Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: a pénzügyi irányítással kapcsolatos rendelkezések *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6.pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0201)


9.7. A bevándorlók gyermekeinek oktatása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a bevándorlók gyermekeinek oktatásáról [2008/2328(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0202)

Felszólalások:

- Christa Prets, a szavazás előtt javasolja az 5., 8. és 16. bekezdés nyelvi pontosítását, majd Stavros Lambrinidis szól e javaslatról (a javaslatot elvetik).


9.8. Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról [2008/2184(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0203)

Felszólalások:

- Adina-Ioana Vălean (előadó) a szavazás előtt javasolja az S. preambulumbekezdés első franciabekezdése lábjegyzetének módosítását;

- Stefano Zappalà a szavazás előtt javasolja, hogy a jelentést terjesszék újból a bizottság elé.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (293 mellette, 328 ellene, 0 tartózkodás).

- Roberta Angelilli a szóbeli módosításról.


9.9. Az uniós polgárság problémái és kilátásai (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az uniós polgárság problémáiról és kilátásairól [2008/2234(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0204)


9.10. A harmadik országokkal folyatott külkereskedelemre vonatkozó közösségi statisztika ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a következő dokumentumról: a Tanács közös álláspontja a Közösség harmadik országokkal folyatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására tekintettel [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2009)0205)


9.11. Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2009)0206)


9.12. Lakáságazattal kapcsolatos beruházások ez energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén (az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet módosítása)***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek az energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való lakásberuházások támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0207)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0207)


9.13. Közösségi vízumkódex ***I (szavazás)

Jelentés a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0208)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0208)


9.14. Közösségi ökocímkerendszer ***I (szavazás)

Jelentés a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0209)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0209)

Felszólalások:

- Miroslav Ouzký, a végső szavazás előtt kéri, hogy az elfogadott szövegbe illesszék be a Bizottság egy nyilatkozatát. Stavros Dimas (a Bizottság tagja) jóváhagyja a kérést.


9.15. A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvétele ***I (szavazás)


Jelentés a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0210)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0210)


9.16. A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód * (szavazás)


Jelentés a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0211)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0211)


9.17. Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0150/2009/mód, B6 0160/2009

Felszólalások:

- Daniel Caspary kéri, hogy az eljárási szabályzat 168. cikkének (2) bekezdése értelmében ismét terjesszék a bizottság elé az állásfoglalásra irányuló javaslatokat és a jelentését.

- Stavros Dimas (a Bizottság tagja) támogatja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


9.18. Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal * (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Türkmenisztán közötti, a kereskedelemre és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó ideiglenes megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Az eljárási szabályzat 168. cikkének (2) bekezdése értelmében a jelentést ismét bizottság elé terjesztik (lásd a fentebbi pontot)).


9.19. Az EU-Belarusz párbeszéd félévi értékelése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B6-0177/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0212)

Felszólalások:


Vytautas Landsbergis szóbeli módosításokat javasol az E. preambulumbekezdéshez és a 7., és 13. bekezdésekhez (elfogadva) és Hannes Swoboda e szóbeli módosításokról.

Jacek Protasiewicz szóbeli módosítást javasol a 4. bekezdéshez (elfogadva).


9.20. Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 és B6-0171/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0165/2009

(a B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 és B6-0171/2009 helyett):

előterjesztették a következő képviselők:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark és Jana Hybášková, a PPE-DE képviselőcsoport nevében
Annemie Neyts-Uyttebroeck és István Szent-Iványi, az ALDE képviselőcsoport nevében
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere és Mirosław Mariusz Piotrowski, az UEN képviselőcsoport nevében
Gisela Kallenbach, Milan Horáček és László Tőkés, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2009)0213)

(A B6-0164/2009 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások:

- Bogusław Sonik jelzi, hogy ő is aláírta a B6-0165/2009 állásfoglalásra irányuló indítványt.

- Vytautas Landsbergis szóbeli módosításokat javasol a 3. és 4. bekezdéshez.

- Tunne Kelam szóbeli módosítást javasol a 20. módosításhoz (elfogadva).


9.21. A kultúra szerepe az európai régiók fejlődésében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0166/2009, B6-0167/2009 és B6-0168/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0166/2009

(a B6-0166/2009, B6-0167/2009 és B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 és B6-0168/2009 helyett):

előterjesztették a következő képviselők:

Doris Pack és Manolis Mavrommatis, a PPE-DE képviselőcsoport nevében
Christa Prets és Victor Boştinaru, a PSE képviselőcsoport nevében
Grażyna Staniszewska, az ALDE képviselőcsoport nevében
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile és Ewa Tomaszewska, az UEN képviselőcsoport nevében
Gisela Kallenbach és Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Věra Flasarová, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2009)0214)


9.22. Az EU és Oroszország közötti új megállapodás *** (szavazás)

Jelentés a következő dokumentumról: az Európai Parlament ajánlástervezete a Tanács részére az Európai Unió és Oroszország közötti új megállapodással kapcsolatban [2008/2104(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2009)0215)


9.23. Az Északi-sark védelméről szóló nemzetközi szerződés elfogadására irányuló nemzetközi tárgyalások megindítása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 és B6-0176/2009

(Egyszerű többség)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0163/2009

(a B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 és B6-0176/2009 helyett):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam és Eija-Riitta Korhola, a PPE-DE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma és Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében
Diana Wallis, az ALDE képviselőcsoport nevében
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska és Inese Vaidere, az UEN képviselőcsoport nevében
Satu Hassi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jens Holm és Adamos Adamou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Felszólalások:

- Avril Doyle az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése alapján javasolja a szavazás elhalasztását,

- Diana Wallis, a ALDE képviselőcsoport nevében és Véronique De Keyser e kérelemről.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (352 mellette, 241 ellene, 13 tartózkodás).


9.24. Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (szavazás)

Jelentés az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmakról [2008/2211(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0216)


9.25. Jobb iskolák: az európai együttműködés menetrendje (szavazás)

Jelentés a következő dokumentumról: Jobb iskolák: az európai együttműködés menetrendje [2008/2329(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a PPE-DE, PSE, Verts/ALE és GUE/NGL képviselőcsoport)

Elfogadva (P6_TA(2009)0217)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Tárgytalan


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Hannu Takkula-jelentés - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal és Bruno Gollnisch

Adina-Ioana Vălean-jelentés - A6-0186/2009
Mario Borghezio és Ewa Tomaszewska

Urszula Gacek-jelentés - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell és Richard Corbett

Emmanouil Angelakas-jelentés - A6-0134/2009
Neena Gill és Syed Kamall

Henrik Lax-jelentés - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Salvatore Tatarella-jelentés - A6-0105/2009
Neena Gill

Kathalijne Maria Buitenweg-jelentés - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou és Gay Mitchell

Az EU-Belarusz párbeszéd félévi értékelése - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė és Toomas Savi

Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio és Ioannis Varvitsiotis

A kultúra szerepe az európai régiók fejlődésében - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Janusz Onyszkiewicz-jelentés - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Frédérique Ries-jelentés - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Pál Schmitt-jelentés - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir és Frank Vanhecke


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada közli, hogy nem működött a szavazógépe a Kathalijne Maria Buitenweg-jelentés – A6-0149/2009 10. módosításáról folytatott szavazás során.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou közli, hogy nem működött a szavazógépe a Kathalijne Maria Buitenweg-jelentésről – A6-0149/2009 folytatott szavazás során.

°
° ° °

Francis Wurtz közli, hogy nem vett részt az Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus (RC-B6-0165/2009) című állásfoglalásra irányuló javaslatról folytatott szavazáson.


12. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


13. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2009. április 21. és 2009. április 24.


14. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 13.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat