Indiċi 
Minuti
PDF 213kWORD 145k
Il-Ħamis, 2 ta' April 2009 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Analiżi ta' kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Skema ta' Ekotikketta Komunitarja ***I - Il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) ***I (dibattitu)
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Merħba
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Informazzjoni fl-oqsma veterinarji u żootekniċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.L-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Approvazzjoni tal-Ftehima bejn il-KE u l-Iżvizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet relattivi għall-miżuri ta' kontroll kif ukoll ta' soluzzjoni ta' sostituzzjoni għad-detenzjoni proviżorja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.5.Tipi ġodda ta' spejjeż eliġibbli għal kontribut mill-FSE ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.6.Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Fond Soċjali Ewropew u Fond ta' Koeżjoni: dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.7.L-edukazzjoni għat-tfal tal-migranti (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.8.Applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.9.Problemi u prospettivi taċ-ċittadinanza tal-Unjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.10.Statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi terzi ***II (votazzjoni)
  
9.11.Iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali ***II (votazzjoni)
  
9.12.Investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija u fl-enerġija rinovabbli fid-djar (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali)***I (votazzjoni)
  
9.13.Kodiċi Komunitarju għall-Viżi ***I (votazzjoni)
  
9.14.Skema ta' Ekotikketta Komunitarja ***I (votazzjoni)
  
9.15.Il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) ***I (votazzjoni)
  
9.16.Trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali * (votazzjoni)
  
9.17.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (votazzjoni)
  
9.18.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan * (votazzjoni)
  
9.19.Analiżi ta' kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus (votazzjoni)
  
9.20.Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu (votazzjoni)
  
9.21.L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (votazzjoni)
  
9.22.Ftehima ġdida bejn l-UE u r-Russja *** (votazzjoni)
  
9.23.Ftuħ ta' negozjati internazzjonali bil-ħsieb li jiġi adottat Trattat internazzjonali għall-protezzjoni tal-Artiku (votazzjoni)
  
9.24.Tħassib rigward is-saħħa marbuta mal-kampi elettromanjetiċi (votazzjoni)
  
9.25.Skejjel aħjar: Programm għall-koperazzjoni Ewropea (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 13.Dati tas-seduti li jmiss
 14.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 02/2009 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen fir-rigward tal-viżi għal soġġorni twal u t-twissijiet fis-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen (COM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2006/326/KE biex tipprovdi għal proċedura għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2) tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar is-servizz ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (COM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2006/325/KE biex tipprovdi għal proċedura għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2) tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f' materji ċivili u kummerċjali (COM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni biex jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis ta’ Schengen (COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ mekkaniżmu ta’ valutazzjoni biex jissorvelja l-applikazzjoni tal-acquis ta’ Schengen (COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 05/2009 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 10/2009 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (COM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà (COM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Protokoll mhux Obbligatorju għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà (COM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mar-Regolament Nru 61 tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa dwar dispożizzjonijiet uniformi għall-approvazzjoni ta' vetturi kummerċjali fir-rigward tal-isporġenzi esterni tagħhom 'il quddiem mill-pannell posterjuri tal-kabina (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

irreferut

responsabbli :

INTA

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi, l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja (B6-0162/2009)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tiftix għal minorenni li jkunu għabu (B6-0178/2009)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta u Stefano Zappalà. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Kodiċi deontoloġiku tal-ġurnalisti Ewropej għad-drittijiet tal-minorenni (B6-0179/2009)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM, CULT


3. Analiżi ta' kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Analiżi ta' kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Marzu 2009 (punt 9 tal- Minuti ta' 25.03.2009).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Jan Marinus Wiersma u Justas Vincas Paleckis f'isem il-Grupp PSE, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Milan Horáček u Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-evalwazzjoni bi-annwali tad-djalogu UE-Belarus (B6-0177/2009).

Votazzjoni: punt 9.19 tal- Minuti ta' 02.04.2009 .


4. Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Marzu 2009 (punt 10 tal- Minuti ta' 25.03.2009).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis u Józef Pinior f'isem il-Grupp PSE, dwar il-kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik u József Szájer f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés u Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar il-kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck u István Szent-Iványi f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu (B6-0171/2009).

Votazzjoni: punt 9.20 tal- Minuti ta' 02.04.2009 .


5. L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0064/2009) mressqa minn Doris Pack f'isem il-Grupp PPE-DE, lill-Kummissjoni: L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (B6-0226/2009)

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' Marzu 2009 (punt 8 tal- Minuti ta' 26.03.2009).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Doris Pack f'isem il-Grupp PPE-DE, Christa Prets f'isem il-Grupp PSE, Hannu Takkula u Grażyna Staniszewska f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar l-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel u Gisela Kallenbach f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (B6-0168/2009).

Votazzjoni: punt 9.21 tal- Minuti ta' 02.04.2009 .


6. Skema ta' Ekotikketta Komunitarja ***I - Il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skema ta' Ekotikketta Komunitarja [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella u Linda McAvan ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Nikolaos Vakalis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Anders Wijkman f'isem il-Grupp PPE-DE, Gyula Hegyi f'isem il-Grupp PSE, Johannes Lebech f'isem il-Grupp ALDE, Liam Aylward f'isem il-Grupp UEN, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Luca Romagnoli Membru mhux affiljat.

Tkellem Martin Bursík (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle u Daciana Octavia Sârbu.

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey u Martí Grau i Segú.

Tkellmu skond il-proċedura 'catch the eye' Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella u Linda McAvan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.14 tal- Minuti ta' 02.04.2009 u punt 9.15 tal- Minuti ta' 02.04.2009 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 10.35
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.05)


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Tkellem Marco Cappato, li talab li l-informazzjoni rigward l-attivitajiet tal-Membri fil-plenarja u fil-kumitati trid tiġi ppubblikata fuq il-websajt tal-internet tal-Parlament, skont il-pożizzjoni tal-Parlament tal-14 ta' Jannar 2009 (P6_TA(2009)0022) (Il-President wieġbu li l-Bureau se jiddiskuti din il-kwistjoni fil-laqgħa tiegħu li jmiss).

Tkellmet Anna Záborská, Chairperson tal-Kumitat FEMM, li talbet lill-President biex jesprimi n-nuqqas ta' approvazzjoni tal-Parlament dwar il-liġi msemmija "Liġi ġdida dwar il-familja Afgana" li ġiet iffirmata dan l-aħħar mill-President Afgan Hamid Karzai, u talbet li l-punt jiddaħħal fl-aġenda tal-perjodu li jmiss tas-sessjoni (Il-President ħa nota).


8. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni ta' Rwanda, immexxija minn Rosemary Museminali, Ministru tal-Affarijiet Barranin u tal-Kooperazzjoni, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Informazzjoni fl-oqsma veterinarji u żootekniċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tikkoreġi d-Direttiva 2008/73/KE li tissimplifika l-proċeduri ta' stabbiliment tal-listi u tal-pubblikazzjoni tal-informazzjoni fl-oqsma veterinarji u żootekniċi, u li timmodifika d-Direttivi 64/432/KEE, 77/504/KEE, 88/407/KEE, 88/661/KEE, 89/361/KEE, 89/556/KEE, 90/426/KEE, 90/427/KEE, 90/428/KEE, 90/429/KEE, 90/539/KEE, 91/68/KEE, 91/496/KEE, 92/35/KEE, 92/65/KEE, 92/66/KEE, 92/119/KEE, 94/28/KE, 2000/75/KE, id-deċiżjoni 2000/258/KE u d-Direttivi 2001/89/KE, 2002/60/KE u 2005/94/KE [COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Neil Parish (A6-0141/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0196)


9.2. L-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 808/2004 dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni [COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0197)


9.3. Approvazzjoni tal-Ftehima bejn il-KE u l-Iżvizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta’ deċiżjoni tal-Kunsill li tapprova l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jemenda l-Anness 11 tal-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0198)


9.4. Rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet relattivi għall-miżuri ta' kontroll kif ukoll ta' soluzzjoni ta' sostituzzjoni għad-detenzjoni proviżorja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni, bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet relattivi għall-miżuri ta' kontroll kif ukoll ta' soluzzjoni ta' sostituzzjoni għad-detenzjoni proviżorja [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0199)

Interventi:

Ioannis Varvitsiotis (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


9.5. Tipi ġodda ta' spejjeż eliġibbli għal kontribut mill-FSE ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 1081/2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew biex jestendi t-tipi ta' spejjeż eliġibbli għal kontribut mill-FSE [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0200)


9.6. Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Fond Soċjali Ewropew u Fond ta' Koeżjoni: dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta ta' regolament tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 b'diżpożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0201)


9.7. L-edukazzjoni għat-tfal tal-migranti (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-edukazzjoni għat-tfal tal-migranti [2008/2328(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0202)

Interventi

- Christa Prets qabel il-votazzjoni, biex tipproponi emenda lingwistika għall-paragrafi 5, 8 u 16, u Stavros Lambrinidis dwar dan l-intervent (il-mozzjoni ġiet irrifjutata).


9.8. Applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri [2008/2184(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0203)

Interventi

- Adina-Ioana Vălean (rapporteur), qabel il-votazzjoni, biex tipproponi emenda orali għall-footnote ta' Premessa S, inċiż 1;

- Stefano Zappalà, qabel il-votazzjoni, biex jipproponi li r-rapport jintbagħat lura lill-kumitat.

Il-Parlament ċaħad t-talba permezz ta' VE (293 favur, 328 kontra, 0 astensjoni).

- Roberta Angelilli dwar l-emenda orali.


9.9. Problemi u prospettivi taċ-ċittadinanza tal-Unjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-problemi u prospettivi taċ-ċittadinanza tal-Unjoni [2008/2234(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0204)


9.10. Statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi terzi ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istatistiċi Komunitarji dwar il-kummerċ estern mal-pajjiżi terzi, u li tħassar ir-Regolament KE Nru 1172/95 tal-Kunsill [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2009)0205)


9.11. Iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fit-18 ta' Diċembru 2008 bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2009)0206)


9.12. Investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija u fl-enerġija rinovabbli fid-djar (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali)***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-effiċjenza fl-enerġija u l-investimenti fl-enerġija rinovabbli fid-djar [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0207)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0207)


9.13. Kodiċi Komunitarju għall-Viżi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Kodiċi tal-Komunità dwar il-Viżi [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0208)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0208)


9.14. Skema ta' Ekotikketta Komunitarja ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skema ta' Ekotikketta Komunitarja [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0209)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0209)

Interventi

- Miroslav Ouzký, qabel il-votazzjoni finali, talab biex tiddaħħal dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fit-Testi Adottati. Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) approva t-talba.


9.15. Il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) ***I (votazzjoni)


Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0210)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0210)


9.16. Trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali * (votazzjoni)


Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0211)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0211)


9.17. Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Interventi

Tkellem Daniel Caspary, biex jitlob li jintbagħtu lura lill-kumitat xi mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u r-rapport tiegħu, bi qbil mal-Artikolu 168, paragrafu 2, tar-Regoli ta' Proċedura.

Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) appoġġja t-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.


9.18. Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Interim dwar il-kummerċ u kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, fuq naħa, u it-Turkmenistan, fuq in-naħa l-oħra [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Bi qbil mal-Artikolu 168, paragrafu 2, tar-Regoli ta' Proċedura, ir-rapport intbagħat lura lill-kumitat (ara l-punt t'hawn taħt).


9.19. Analiżi ta' kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0177/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0212)

Interventi


Vytautas Landsbergis biex jipproponi xi emendi orali għall-Premessa E u għall-paragrafi 4, 7 u 13 (inżammu) u Hannes Swoboda dwar dawn l-emendi orali.

Jacek Protasiewicz biex jipproponi emenda orali għall- Paragrafu 4 (inżammet).


9.20. Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 u B6-0171/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0165/2009

(flok B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 u B6-0171/2009):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark u Jana Hybášková f'isem il-Grupp PPE-DE
Annemie Neyts-Uyttebroeck u István Szent-Iványi f'isem il-Grupp ALDE
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere u Mirosław Mariusz Piotrowski f'isem il-Grupp UEN
Gisela Kallenbach, Milan Horáček u László Tőkés f'isem il-Grupp Verts/ALE

Adottata (P6_TA(2009)0213)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0164/2009 skadiet.)

Interventi

- Bogusław Sonik wera li huwa kien ukoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis ippropona emendi orali għall-paragrafi 3 u 4 (inżammu).

- Tunne Kelam ippropona emenda orali għall-Emenda 20 (inżammet).


9.21. L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0166/2009, B6-0167/2009 u B6-0168/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0166/2009

(flok B6-0166/2009, B6-0167/2009 u B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 u B6-0168/2009):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Doris Pack u Manolis Mavrommatis f'isem il-Grupp PPE-DE
Christa Prets u Victor Boştinaru f'isem il-Grupp PSE
Grażyna Staniszewska f'isem il-Grupp ALDE
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN
Gisela Kallenbach u Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE
Věra Flasarová f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2009)0214)


9.22. Ftehima ġdida bejn l-UE u r-Russja *** (votazzjoni)

Rapport li jinkludi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-ftehima l-ġdida bejn l-UE u r-Russja [2008/2104(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0215)


9.23. Ftuħ ta' negozjati internazzjonali bil-ħsieb li jiġi adottat Trattat internazzjonali għall-protezzjoni tal-Artiku (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 u B6-0176/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0163/2009

(flok B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 u B6-0176/2009):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma u Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE
Diana Wallis f'isem il-Grupp ALDE
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska u Inese Vaidere f'isem il-Grupp UEN
Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jens Holm u Adamos Adamou f'isem il-Grupp GUE/NGL

Interventi

Tkellmu: Avril Doyle, li pproponiet it-tressiq tal-votazzjoni, bi qbil mal-Artikolu 170, paragrafu 4, tar-Regoli ta' Proċedura, Diana Wallis f'isem il-Grupp ALDE, u Véronique De Keyser, dwar din it-talba.

Il-Parlament approva t-talba permezz ta' VE (352 favur, 241 kontra, 13 astensjonijiet).


9.24. Tħassib rigward is-saħħa marbuta mal-kampi elettromanjetiċi (votazzjoni)

Rapport dwar it-tħassib rigward is-saħħa marbuta mal-kampi elettromanjetiċi [2008/2211(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0216)


9.25. Skejjel aħjar: Programm għall-koperazzjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar "skejjel aħjar: programm għall-koperazzjoni Ewropea" [2008/2329(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Gruppi PPE-DE, PSE, Vert/ALE u GUE/NGL)

Adottata (P6_TA(2009)0217)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Waqgħet


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal u Bruno Gollnisch

Rapport Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio u Ewa Tomaszewska

Rapport Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell u Richard Corbett

Rapport Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill u Syed Kamall

Rapport Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Rapport Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Rapport Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Gay Mitchell

Analiżi ta' kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė u Toomas Savi

Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio u Ioannis Varvitsiotis

L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Rapport Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Rapport Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Rapport Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir u Frank Vanhecke


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar l-Emenda 10 għar-Rapport Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou avżat li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz avża li huwa ma kienx ivvota rigward il-mozzjoni għal riżoluzzjoni Għarfien Ewropew u t-totalitarjaniżmu (RC-B6-0165/2009)


12. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


13. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 21 ta' April 2009 sa 24 ta' April 2009.


14. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.00.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza