Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0198(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0213/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.27
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0243

Zápis
Úterý, 21. dubna 2009 - Štrasburk

17. Vnitřní trh s elektřinou ***II – Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky ***II – Přístup do sítě: přeshraniční obchod s elektřinou ***II – Vnitřní trh se zemním plynem ***II – Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***II – Označení pneumatik v souvislosti s palivovou účinností ***I – Energetické vlastnosti budov (přepracování) ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry [KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) [KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa a Atanas Paparizov uvedli doporučení pro druhé čtení.

Ivo Belet a Silvia-Adriana Ţicău uvedli zprávy

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Vystoupili: Rebecca Harms (navrhovatelka výboru ENVI), Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE, Edit Herczog za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezařazený, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna a Neena Gill.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig a Theodor Dumitru Stolojan.

Vystoupili: Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 a A6-0218/2009: bod 6.25 zápisu ze dne 22.4.2009, bod 6.26 zápisu ze dne 22.4.2009, bod 6.27 zápisu ze dne 22.4.2009, bod 6.28 zápisu ze dne 22.4.2009, bod 6.29 zápisu ze dne 22.4.2009 a bod 6.32 zápisu ze dne 22.4.2009 a A6-0254/2009: bod 8.4 zápisu ze dne 23.4.2009

Právní upozornění - Ochrana soukromí