Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0198(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0213/2009

Arutelud :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.27
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0243

Protokoll
Teisipäev, 21. aprill 2009 - Strasbourg

17. Elektrienergia siseturg ***II – Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***II – Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses ***II – Maagaasi siseturg ***II – Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimused ***II – Rehvide märgistamine seoses kütusesäästlikkusega ***I – Ehitiste energiatõhusus ***I (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta, et võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta [KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste energiatõhususe kohta (uuestisõnastamine) [KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa ja Atanas Paparizov tutvustasid soovitusi teisele lugemisele.

Ivo Belet ja Silvia-Adriana Ţicău tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Rebecca Harms (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE-DE nimel, Edit Herczog fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vladimír Remek fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig ja Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet ja Silvia-Adriana Ţicău.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 ja A6-0218/2009: 22.4.2009protokoll punkt 6.2522.4.2009protokoll punkt 6.2622.4.2009protokoll punkt 6.2722.4.2009protokoll punkt 6.2822.4.2009protokoll punkt 6.29 ja 22.4.2009protokoll punkt 6.32 ja A6-0254/2009: 23.4.2009protokoll punkt 8.4

Õigusteave - Privaatsuspoliitika