Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0198(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0213/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.27
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0243

Protokols
Otrdiena, 2009. gada 21. aprīlis - Strasbūra

17. Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***II - Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***II - Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā ***II - Dabasgāzes iekšējais tirgus ***II - Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***II - Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti ***I - Ēku energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)
Stenogramma

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Eluned Morgan (A6-0216/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Giles Chichester (A6-0235/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Antonio Mussa (A6-0238/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Atanas Paparizov (A6-0237/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Ivo Belet (A6-0218/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009).

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa un Atanas Paparizov iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Ivo Belet un Silvia-Adriana Ţicău iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Rebecca Harms (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Gunnar Hökmark PPE-DE grupas vārdā, Edit Herczog PSE grupas vārdā, Anne Laperrouze ALDE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig un Theodor Dumitru Stolojan.

Uzstājās Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet un Silvia-Adriana Ţicău.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 un A6-0218/2009 – 2009. gada 22. aprīļa protokola 6.25. punkts, 2009. gada 22. aprīļa protokola 6.26. punkts, 2009. gada 22. aprīļa protokola 6.27. punkts, 2009. gada 22. aprīļa protokola 6.28. punkts, 2009. gada 22. aprīļa protokola 6.29. punkts un 2009. gada 22. aprīļa protokola 6.32. punkts, un A6-0254/2009 2009. gada 23. aprīļa protokola 8.4. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika