Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0198(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0213/2009

Debatten :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Stemmingen :

PV 22/04/2009 - 6.27
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0243

Notulen
Dinsdag 21 april 2009 - Straatsburg

17. Interne markt voor elektriciteit ***II - Agentschap voor samenwerking tussen energieregulators ***II - Toegang tot het net: grensoverschrijdende handel in elektriciteit ***II - Interne markt voor aardgas ***II - Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***II - Etikettering van banden volgens de brandstofefficiëntie ***I - Energieprestaties van gebouwen (herschikking) ***I (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestaties van gebouwen (herschikking) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa en Atanas Paparizov leiden de aanbevelingen voor de tweede lezing in.

Ivo Belet en Silvia-Adriana Ţicău leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Gunnar Hökmark, namens de PPE-DE-Fractie, Edit Herczog, namens de PSE-Fractie, Anne Laperrouze, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig en Theodor Dumitru Stolojan.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet en Silvia-Adriana Ţicău.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 en A6-0218/2009: punt 6.25 van de notulen van 22.4.2009, punt 6.26 van de notulen van 22.4.2009, punt 6.27 van de notulen van 22.4.2009, punt 6.28 van de notulen van 22.4.2009, punt 6.29 van de notulen van 22.4.2009 en punt 6.32 van de notulen van 22.4.2009 en A6-0254/2009: punt 8.4 van de notulen van 23.4.2009

Juridische mededeling - Privacybeleid