Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0198(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0213/2009

Debaty :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.27
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0243

Protokół
Wtorek, 21 kwietnia 2009 r. - Strasburg

17. Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***II - Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***II - Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***II - Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***II - Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II - Efektywność paliwowa: oznakowanie opon ***I - Wydajność energetyczna budynków (przekształcenie) ***I (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie(WE) nr 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Zalecenie do drugiego czytania dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa i Atanas Paparizov przedstawili zalecenia do drugiego czytania.

Ivo Belet i Silvia-Adriana Ţicău przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Rebecca Harms (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE-DE, Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Jim Allister niezrzeszony, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig i Theodor Dumitru Stolojan.

Głos zabrali: Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet i Silvia-Adriana Ţicău.

Debata została zamknięta.

głosowanie: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 i A6-0218/2009: pkt 6.25 protokołu z dnia 22.4.2009, pkt 6.26 protokołu z dnia 22.4.2009, pkt 6.27 protokołu z dnia 22.4.2009, pkt 6.28 protokołu z dnia 22.4.2009, pkt 6.29 protokołu z dnia 22.4.2009 i pkt 6.32 protokołu z dnia 22.4.2009 i A6-0254/2009: pkt 8.4 protokołu z dnia 23.4.2009

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności