Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0198(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0213/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.27
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0243

Proces-verbal
Marţi, 21 aprilie 2009 - Strasbourg

17. Piaţa internă a energiei electrice ***II - Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic ***II - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***II - Piaţa internă a gazelor naturale ***II - Condiţii de acces la reţelele de transport al gazelor naturale ***II - Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficienţa consumului de combustibili ***I - Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***I (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenției pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Raport Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa şi Atanas Paparizov au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

Ivo Belet şi Silvia-Adriana Ţicău şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Rebecca Harms (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE-DE, Edit Herczog, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Jim Allister, neafiliat, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna şi Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig şi Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit: Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet şi Silvia-Adriana Ţicău.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 şi A6-0218/2009: punctul 6.25 al PV din 22.4.2009, punctul 6.26 al PV din 22.4.2009, punctul 6.27 al PV din 22.4.2009, punctul 6.28 al PV din 22.4.2009, punctul 6.29 al PV din 22.4.2009 şi punctul 6.32 al PV din 22.4.2009 şi A6-0254/2009: punctul 8.4 al PV din 23.4.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate