Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2207(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0148/2009

Arutelud :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 6.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0274

Protokoll
Teisipäev, 21. aprill 2009 - Strasbourg

19. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
Istungi stenogramm

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmise heakskiitmine: Komisjon

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon [SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Seitsmes, kaheksas ja üheksas Euroopa Arengufond (EAF)

Raport seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [KOM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Parlament

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kohus

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kontrollikoda

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Regioonide Komitee

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - Regioonide Komitee [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ombudsman

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - Euroopa Ombudsman [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Andmekaitseinspektor

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond

Raport Euroopa Koolitusfondi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta) [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

Raport Euroopa Politseikolledži 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust

Raport Eurojusti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet

Raport Euroopa Ravimiameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSS Järelevalveamet

Raport Euroopa GNSS Järelevalveameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur

Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex

Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet

Raport Euroopa Ülesehitusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur

Raport Euroopa Keskkonnaagentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

ELi ametite finantsjuhtimine ja -kontroll

Raport ELi ametite finantsjuhtimise ja -kontrolli kohta [2008/2207(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

Jean-Pierre Audy, Bogusław Liberadzki, Paulo Casaca ja Christofer Fjellner tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Luca Romagnoli (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Jan Andersson (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Péter Olajos (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Jan Olbrycht (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Marusya Ivanova Lyubcheva (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE-DE nimel, Costas Botopoulos fraktsiooni PSE nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Mogens Camre fraktsiooni UEN nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Véronique Mathieu, Edit Herczog ja Ingeborg Gräßle.

Sõna võttis Siim Kallas.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Dragoş Florin David.

Sõna võttis Jean-Pierre Audy.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Herbert Bösch (CONT komisjoni esimees) ja Christofer Fjellner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.04.2009.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika