Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2207(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0148/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 6.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0274

Zápisnica
Utorok, 21. apríla 2009 - Štrasburg

19. Absolutóriá za plnenie rozpočtu v roku 2007
(hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok) (rozprava)
Doslovný zápis

Absolutórium za rok 2007: Komisia

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel III, Komisia - výkonné agentúry [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

Absolutórium za rok 2007: 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond (ERF)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu siedmeho, ôsmeho a deviateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európsky parlament

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel I – Európsky parlament [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Paulo Casaca (A6-0184/2009)

Absolutórium za rok 2007: Súdny dvor

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel IV – Súdny dvor [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

Absolutórium za rok 2007: Dvor audítorov

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel V – Dvor audítorov [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

Absolutórium za rok 2007: Výbor regiónov

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel VII – Výbor regiónov [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európsky ombudsman

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel VIII – Európsky ombudsman [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska policajná akadémia (CEPOL)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

Absolutórium za rok 2007: Eurojust

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre lieky

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúre pre lieky za rozpočtový rok 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre dohľad nad GNSS

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska železničná agentúra

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska námorná bezpečnostná agentúra

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre obnovu

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska environmentálna agentúra

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

Absolutórium za rok 2007: Agentúra Európskej únie pre základné práva

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

Absolutórium za rok 2007: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

Absolutórium za rok 2007: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre inštitúcieEurópskej únie za rozpočtový rok 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

Absolutórium za rok 2007: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

Finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

Správa: Finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ [2008/2207(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

Jean-Pierre Audy, Bogusław Liberadzki, Paulo Casaca a Christofer Fjellner uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luca Romagnoli (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Jan Andersson (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Péter Olajos (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jan Olbrycht (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Marusya Ivanova Lyubcheva (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Markus Ferber za skupinu PPE-DE, Costas Botopoulos za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Véronique Mathieu, Edit Herczog a Ingeborg Gräßle.

V rozprave vystúpil Siim Kallas.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Dragoş Florin David.

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Herbert Bösch, predseda výboru CONT, a Christofer Fjellner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 23.4.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia