Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2207(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0148/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 6.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0274

Protokoll
Tisdagen den 21 april 2009 - Strasbourg

19. Ansvarsfrihet för budgetåret 2007
(omröstningen kommer att äga rum torsdag) (debatt)
CRE

Ansvarsfrihet 2007: Kommissionen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt III, kommissionen - verkställande organ [SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

Ansvarsfrihet 2007: sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2007 [KOM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europaparlamentet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt I - Europaparlamentet [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Domstolen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt IV - domstolen [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Revisionsrätten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt V – revisionsrätten [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Ekonomiska och sociala kommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Regionkommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt VII - Regionkommittén [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska ombudsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt VIII - Europeiska ombudsmannen [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska polisakademin (CEPOL)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

Ansvarsfrihet 2007: EUROJUST

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska järnvägsbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska byrån för återuppbyggnad

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska miljöbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska arbetsmiljöbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

Ansvarsfrihet 2007: Gemenskapens kontrollorgan för fiske

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

Ekonomisk förvaltning och kontroll av EU-organ

Betänkande om ekonomisk förvaltning och kontroll av EU-organ [2008/2207(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

Jean-Pierre Audy, Bogusław Liberadzki, Paulo Casaca och Christofer Fjellner Redogjorde för betänkandena:

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: Luca Romagnoli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Jan Andersson (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Péter Olajos (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jan Olbrycht (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Marusya Ivanova Lyubcheva (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Markus Ferber för PPE-DE-gruppen, Costas Botopoulos för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Mogens Camre för UEN-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Véronique Mathieu, Edit Herczog och Ingeborg Gräßle.

Talare: Siim Kallas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Dragoş Florin David.

Talare: Jean-Pierre Audy.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Herbert Bösch, ordförande för utskottet CONT, och Christofer Fjellner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 23.04.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy