Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0231(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0236/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0236/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.38
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0254

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

20. Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας (Ευρατόμ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

Ο Gunnar Hökmark παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig και Atanas Paparizov.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Gunnar Hökmark.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου