Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0198(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0115/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0225

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

21. Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας - Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***I (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Η Caroline Lucas παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Péter Olajos, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Riitta Myller, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Magor Imre Csibi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σταύρος Δήμας και Caroline Lucas.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Magor Imre Csibi και Péter Olajos, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας (B6-0191/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: A6-0115/2009: 22.04.2009, B6-0191/2009: 23.04.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου