Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0198(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0115/2009

Keskustelut :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Äänestykset :

PV 22/04/2009 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0225

Pöytäkirja
Tiistai 21. huhtikuuta 2009 - Strasbourg

21. Metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuminen
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi - Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet ***I (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuminen
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta [KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

Stavros Dimas (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Caroline Lucas esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Péter Olajos PPE-DE-ryhmän puolesta, Riitta Myller PSE-ryhmän puolesta, Magor Imre Csibi ALDE-ryhmän puolesta, Stavros Dimas ja Caroline Lucas.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Magor Imre Csibi ja Péter Olajos ENVI-valiokunnan puolesta metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi (B6-0191/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: A6-0115/2009: 22.4.2009, B6-0191/2009: 23.4.2009

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö