Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 21 aprilie 2009 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţia Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Violenţa împotriva femeilor (declaraţie scrisă)
 6.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 7.Rectificări (articolul 204a din Regulamentul de procedură)
 8.Comunicarea Preşedintelui
 9.Depunere de documente
 10.Declaraţii scrise caduce
 11.Petiţii
 12.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 13.Declaraţii scrise (depunere)
 14.Transferuri de credite
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 17.Piaţa internă a energiei electrice ***II - Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic ***II - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***II - Piaţa internă a gazelor naturale ***II - Condiţii de acces la reţelele de transport al gazelor naturale ***II - Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficienţa consumului de combustibili ***I - Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***I (dezbatere)
 18.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 (telefonia mobilă) și a Directivei 2002/21/CE (comunicații electronice) ***I (dezbatere)
 19.Descărcările de gestiune pentru bugetul 2007 (votul va avea loc joi) (dezbatere)
 20.Cadrul comunitar pentru securitatea nucleară * (dezbatere)
 21.Combaterea despăduririlor şi degradării pădurilor pentru a lupta împotriva schimbărilor de climă şi diminuarea biodiversităţii - Obligaţiile operatorilor care comercializează lemn şi produse din lemn ***I (dezbatere)
 22.Sistemul comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului * (dezbatere)
 23.Conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice * (dezbatere)
 24.O politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente (prezentare succintă)
 25.Controlul execuţiei bugetare a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (prezentare succintă)
 26.Executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparenţa activelor debitorilor (prezentare succintă)
 27.Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2008 (prezentare succintă)
 28.Abordarea integrată a perspectivei de gen în cadrul lucrărilor comisiilor şi ale delegaţiilor (prezentare succintă)
 29.Carte verde privind viitorul politicii TEN-T (prezentare succintă)
 30.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 31.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (284 kb) Listă de prezență (58 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (21 kb) 
 
Proces-verbal (265 kb) Listă de prezență (23 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (62 kb) 
 
Proces-verbal (295 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (315 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate