Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Parlamentní výbor předložil tuto zprávu:

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Právní upozornění - Ochrana soukromí