Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk

3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Práva žen v Afghánistánu

– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan a Konrad Szymański za skupinu UEN o právech žen v Afghánistánu (B6-0197/2009);

– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o postavení žen v Afgánistánu (B6-0198/2009);

– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o právech žen v Afghánistánu (B6-0199/2009)

– Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE o právu šaría a novém rodinném právu v Afghánistánu (B6-0200/2009);

– André Brie, Vittorio Agnoletto a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o právech žen v Afghánistánu (B6-0241/2009);

– Marios Matsakis, Marco Cappato a Toomas Savi za skupinu ALDE o právech žen v Afgánistánu (B6-0252/2009).

II. Podpora pro Zvláštní soud pro Sierra Leone

– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Thijs Berman za skupinu PSE o výkonu trestů, které uložily mezinárodní soudy a tribunály, zejména Zvláštní soud pro Sierru Leone (B6-0242/2009);

– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o podpoře pro Zvláštní soud pro Sierru Leone (B6-0243/2009);

Mikel Irujo Amezaga a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE o Zvláštním soudu pro Sierru Leone (B6-0244/2009);

– Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Zvláštním soudu pro Sierru Leone (B6-0245/2009);

– Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE o podpoře pro Zvláštní soud pro Sierru Leone (B6-0253/2009);

– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN o Zvláštním soudu pro Sierru Leone (B6-0255/2009).

III. Humanitární situace obyvatel tábora Ašraf

Pasqualina Napoletano a Ana Maria Gomes za skupinu PSE o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0247/2009)

Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0248/2009);

Angelika Beer a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0249/2009)

André Brie a Erik Meijer za skupinu GUE/NGL o situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0250/2009);

Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan za skupinu UEN o táboře Ašraf – Irák (B6-0251/2009);

Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi a Thierry Cornillet za skupinu ALDE o situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0254/2009);

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí