Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg

3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Kvinders rettigheder i Afghanistan

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan og Konrad Szymański for UEN-Gruppen om kvinders rettigheder i Afghanistan (B6-0197/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen om kvinders retsstilling i Afghanistan (B6-0198/2009)

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om kvinders rettigheder i Afghanistan (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda og Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen om sharia, den nye familieret i Afghanistan (B6-0200/2009)

- André Brie, Vittorio Agnoletto og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen om kvinders rettigheder i Afghanistan (B6-0241/2009)

- Marios Matsakis, Marco Cappato og Toomas Savi for ALDE-Gruppen om kvinders rettigheder i Afghanistan (B6-0252/2009).

II. Støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Thijs Berman for PSE-Gruppen om fuldbyrdelse af de straffedomme, der er afsagt af internationale domstole og retsinstanser, og navnlig om Den Særlige Domstol for Sierra Leone (B6-0242/2009)

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone (B6-0243/2009)

- Mikel Irujo Amezaga og Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen om Den Særlige Domstol for Sierra Leone (B6-0244/2009)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om Den Særlige Domstol for Sierra Leone (B6-0245/2009)

- Marco Cappato og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone (B6-0253/2009)

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan og Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen om Den Særlige Domstol for Sierra Leone (B6-0255/2009).

III. Den humanitære situation i Camp Ashraf

- Pasqualina Napoletano og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen om den humanitære situation for de mennesker, der opholder sig i Camp Ashraf (B6-0247/2009)

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om den humanitære situation for de mennesker, der opholder sig i Camp Ashraf (B6-0248/2009)

- Angelika Beer og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen om den humanitære situation for de mennesker, der opholder sig i Camp Ashraf (B6-0249/2009)

- André Brie og Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen om situationen for de mennesker, der opholder sig i Camp Ashraf (B6-0250/2009)

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka og Adam Bielan for UEN-Gruppen om Camp Ashraf i Irak (B6-0251/2009)

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi og Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen om situationen for de mennesker, der opholder sig i Camp Ashraf (B6-0254/2009)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik