Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg

3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Vrouwenrechten in Afghanistan

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over vrouwenrechten in Afghanistan (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over de persoonlijke status van vrouwen in Afghanistan (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over vrouwenrechten in Afghanistan (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de sjari'a, het nieuwe familierecht in Afghanistan (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over vrouwenrechten in Afghanistan (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato en Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie, over vrouwenrechten in Afghanistan (B6-0252/2009).

II. Steun voor het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie, over de uitvoering van de door de internationale hoven en tribunalen uitgesproken straffen, met name over het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over steun voor het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga en Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, over het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0245/2009);

- Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de steun voor het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, over het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0255/2009).

III. Humanitaire situatie van personen die in kamp Ashraf verblijven

- Pasqualina Napoletano en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, over de humanitaire situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over de humanitaire situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0248/2009);

- Angelika Beer en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over de humanitaire situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0249/2009)

- André Brie en Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over kamp Ashraf – Irak (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0254/2009);

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid