Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Prawa kobiet w Afganistanie

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN w sprawie praw kobiet w Afganistanie (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE w sprawie statusu osobistego kobiet w Afganistanie (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie praw kobiet w Afganistanie (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie szariatu, nowego prawa rodzinnego w Afganistanie (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie praw kobiet w Afganistanie (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato i Toomas Savi w imieniu grupy ALDE w sprawie praw kobiet w Afganistanie (B6-0252/2009).

II. Wparcie dla Specjalnego Trybunału ds. Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Thijs Berman w imieniu grupy PSE w sprawie wykonywania kar orzekanych przez sądy i trybunały międzynarodowe, w z szczególności w sprawie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie wsparcia dla Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga i Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0245/2009);

- Marco Cappato i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE w sprawie wsparcia dla Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan i Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN w sprawie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0255/2009).

III. Sytuacja humanitarna osób przebywajacych w obozie Ashraf

- Pasqualina Napoletano i Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0248/2009);

- Angelika Beer i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0249/2009)

- André Brie i Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka i Adam Bielan w imieniu grupy UEN w sprawie obozu Ashraf – Irak (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi i Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0254/2009).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności