Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 22. april 2009 - Strasbourg

3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Pravice žensk v Afganistanu

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan in Konrad Szymański v imenu skupine UEN o pravicah žensk v Afganistanu (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE o osebnem statusu žensk v Afganistanu (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o pravicah žensk v Afganistanu (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE o šeriatskem pravu, novem družinskem pravu v Afganistanu (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL o pravicah žensk v Afganistanu (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato in Toomas Savi v imenu skupine ALDE o pravicah žensk v Afganistanu (B6-0252/2009).

II. Pomoč Posebnemu sodišču za Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Thijs Berman v imenu skupine PSE o izvajanju kazni, ki so jih izrekla mednarodna sodišča, zlasti o Posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o podpori Posebnemu sodišču za Sierro Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE o Posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o Posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0245/2009);

- Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o podpori Posebnemu sodišču za Sierro Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN o Posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0255/2009).

III. Humanitarne razmere v taborišču Ashraf

- Pasqualina Napoletano in Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0248/2009);

- Angelika Beer in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0249/2009)

- André Brie in Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka in Adam Bielan v imenu skupine UEN o taborišču Ashraf – Irak (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0254/2009).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov