Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Kvinnors rättigheter i Afghanistan

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan och Konrad Szymański för UEN-gruppen, om kvinnors rättigheter i Afghanistan (B6-0197/2009),

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen, om kvinnors rättsliga ställning i Afghanistan (B6-0198/2009),

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om kvinnors rättigheter i Afghanistan (B6-0199/2009),

- Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om sharia, den nya familjerätten i Afghanistan (B6-0200/2009),

- André Brie, Vittorio Agnoletto och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, om kvinnors rättigheter i Afghanistan (B6-0241/2009),

- Marios Matsakis, Marco Cappato och Toomas Savi för ALDE-gruppen, om kvinnors rättigheter i Afghanistan (B6-0252/2009).

II. Stöd till specialdomstolen för Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Thijs Berman för PSE-gruppen, om verkställigheten av straff som utdömts av internationella domstolar, och särskilt om specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0242/2009),

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om stöd till specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0243/2009),

- Mikel Irujo Amezaga och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, om specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0244/2009),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0245/2009),

- Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om stöd till specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0253/2009),

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, om specialdomstolen i Sierra Leone (B6-0255/2009).

III. Den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret

- Pasqualina Napoletano och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, om den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0247/2009),

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0248/2009),

- Angelika Beer och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0249/2009),

- André Brie och Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0250/2009),

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka och Adam Bielan för UEN-gruppen, om Ashraflägret – Irak (B6-0251/2009),

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen, om situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0254/2009).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy